"Monitoring ruchu turystycznego w Popradzkim Parku Krajobrazowym"

 

Umowa nr 159/2012/Wn-06/OP-MN/D

W dniu 15.03.2012. została podpisana umowa nr 159/2012/Wn-06/OP-MN/D o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. :Monitoring ruchu turystycznego w Popradzkim Parku Krajobrazowym”

Kwota dotacji wynosi  401 184,00 zł i stanowi 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.  Środki zaangażowane zostały na określenie liczby turystów odwiedzających Popradzki Park Krajobrazowy przy pomocy pyroelektrycznych czujników ruchu.

 

Tło powstania projektu

Popradzki Park Krajobrazowy wraz z otuliną jest obszarem cechującym się bardzo dużym ruchem turystycznym w ciągu całego roku. Na obszarze tym znajdują się: szlaki turystyki pieszej, których łączna długość wynosi ok. 376 km, szlaki rowerowe ok. 102 km, szlaki konne ok. 98 km, szlaki turystyki narciarskiej 104 km. Ruch turystyczny w przedmiotowym obszarze nie jest w żaden sposób zmierzony ani scharakteryzowany.

Obszar Beskidu Sądeckiego i Małych Pienin przy swoich nieprzeciętnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych jest intensywnie penetrowany i eksploatowany turystycznie. W efekcie dochodzi do długotrwałej, permanentnej presji czynników fizycznych związanych bezpośrednio i pośrednio z ruchem turystycznym na środowisko przyrodnicze. Monitoring ruchu turystycznego  przyczynia się do określenia stopnia intensywności eksploracji turystycznej przedmiotowego obszaru oraz daje informacje potrzebne do zabezpieczenia miejsc przyrodniczo najcenniejszych, zagrożonych ze strony turystyki oraz do odpowiedniego sterowania  ruchem turystycznym.

 

Zadania podejmowane w projekcie

W okresie od 2012 do 2017 roku na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego realizowany jest projekt  polegajacy na monitorowaniu ruchu turystycznego za pomocą 23 pyroelektrycznych czujników ruchu.  Czujniki posiadające możliwość określania kierunku ruchu umieszczone są na stałe przy szlakach turystycznych oraz przy ścieżkach przyrodniczych.  Dane z czujników pozyskiwane są w terenie przy użyciu Smartphonów do ręcznego odczytu danych z portem bluetooth. Analiza danych dokonana będzie przy użyciu specjalnego oprogramowania do gromadzenia danych i zarządzania miejscami zliczania.

Podjęte działania mające na celu monitorowanie ruchu turystycznego w Popradzkim Parku Krajobrazowym  opisują następujące efekty rzeczowe projektu :

  • Zakup i instalacja na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny  pyroelektrycznych czujników ruchu do całodobowego monitorowania ruchu turystycznego -23 szt.
  • Zakup urządzeń do komunikacji z pyroelektrycznymi czujnikami ruchu – 2 szt.
Malopolska

Oddział Stary Sącz - ParkiGaleria


szeliniak-sosnowiec.jpg
wierch-nad-kamieniem.jpg
pustulka_b.jpg
ziarnoplon-wiosenny.jpg

Informacja turystycznaZnajdź nas na

PARTNERZY

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Tarnowskie Centrum Informacji
K
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie
Uniwersytet Pedagogiczny
Tarnów i
Collegium Tarnoviense