Edukacja


Celem edukacji ekologicznej prowadzonej przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego wśród dzieci i młodzieży jest rozbudzenie ich potrzeb poznawczych oraz zwrócenie uwagi na różnorodność otaczającego świata. Aby zainspirować i zainteresować dzieci i młodzież do przyrodniczych odkryć, należy w sposób przystępny i jak najbardziej interesujący przedstawić im wiedzę
z tego zakresu. Może się to odbywać poprzez bezpośrednią obserwację zjawisk przyrodniczych podczas spacerów i wycieczek, jak również poprzez organizowanie pogadanek i prelekcji podczas których za pomocą dostępnych materiałów pomocniczych (plansze edukacyjne, filmy przyrodnicze itp.) zostaną im przedstawione interesujące ich zagadnienia.

 

Pracownicy Zespołu Parku Krajobrazowego Województwa Małopolskiego Oddziału w Starym Sączu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci i nauczycieli zapewniają możliwość przeprowadzenia zajęć zarówno w terenie, jak też stacjonarnie podczas lekcji i specjalnych prelekcji. Zajęcia stacjonarne prowadzone są (po wcześniejszym uzgodnieniu). Istnieje również możliwość przeprowadzenia kameralnych zajęć w sali współpracującego z Popradzkim Parkiem Krajobrazowym Nadleśnictwa Stary Sącz.

 

W ramach oferty edukacyjnej prowadzone będą zajęcia:

  • w szkołach – prelekcje na temat ochrony przyrody, formy teoretycznego i praktycznego poznawania przyrody na wszystkich szczeblach nauczania (pracownik Zespołu przeprowadza zajęcia w szkole)
  • terenie – zajęcia prowadzone będą na ścieżkach edukacyjnych Popradzkiego Parku Krajobrazowego (pracownik Zespołu prowadzi zajęcia w terenie)

 

Oferta skierowana jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych oraz grup zorganizowanych.

 

Zajęcia w szkołach i w terenie odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 730- 1530 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie edukacji przyrodniczej. Zajęcia należy uzgadniać 2 tygodnie przed planowanym terminem.

 

Zajęcia terenowe prowadzone są na wyznaczonych na obszarze zarządzanym przez ZPKWM Oddział
w Starym Sączu ścieżkach edukacyjno – przyrodniczych. Ilość ścieżek oraz ich charakter odzwierciedla ponadprzeciętne walory przyrodniczo krajobrazowe terenu Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Ich liczba wynosi 15, i są to:

 

1.   Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie " Las Lipowy Obrożyska "

2.   Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna na terenie Roztoki

3.   Ścieżka dydaktyczna na Górze Parkowej w Krynicy

4.   Ścieżka geologiczna " Uhryński Potok "

5.   Ścieżka dydaktyczno przyrodnicza „Małe Pieniny”

6.   Szlak przyrodniczy im. Hrabiego Adama Stadnickiego

7.   Ścieżka dydaktyczno- przyrodnicza Uroczysko Feleczyn

8.   Ścieżka przyrodniczo – leśna  na Jaworzynie Krynickiej

9.   Ścieżka ornitologiczna na Łopacie Polskiej

10.  Park Ekologiczny w Roztoce Wielkiej

11.  Ścieżka „Jodła – królowa polskich lasów” w Uhryniu

12.  Ścieżka dydaktyczno przyrodnicza „Rogasiowy Szlak”

13.  Ścieżka „Leśna wiata edukacyjna” – uroczysko Trzycież

14.  Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza „Przez leśne siedliska" – uroczysko Trzycież

15.  Ścieżka edukacyjna Gaboń - Przehyba

 

Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej!

 

" Usiłując poznać i wytłumaczyć przyrodę, zyskujemy najpewniejsze poznanie samych siebie, nawet wtedy, kiedy błądzimy w poznawaniu przyrody"
Adolf Dygasiński


Pracownik odpowiedzialny za edukację w Oddziale Stary Sącz:

mgr inż. Iwona Szczygieł – Główny specjalista ds. edukacji

 

TEMATY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO - ODDZIAŁ W STARYM SĄCZU

1.  Popradzki Park Krajobrazowy-cele, zadania, flora, fauna, rezerwaty, pomniki przyrody.

2.  Zwierzęta i  rośliny Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

3.  Formy ochrony przyrody w Polsce.

4.  Co nam daje las. Budowa i funkcje.

5.  Warstwowa budowa lasu.

6.  Runo leśne.

7.  Owoce lasu.

8.  Rozpoznawanie drzew iglastych i liściastych.

9.  Rozpoznawanie krzewów leśnych.

10. Królestwo grzybów.

11. W krainie mchów i paproci.

12. Rośliny chronione.

13. Nasze ssaki i ich zwyczaje.

14. Ślady i tropy zwierząt.

15. Poznajemy płazy  i gady . Czynna ochrona płazów na przykładzie Parku Ekologicznego w Rytrze.

16. Ptaki wokół nas. Wędrówki ptaków.

17. Nietoperz - nocny przyjaciel.

18. Wiosna w lesie.

19. Jesienne skarby lasu.

20. Nadeszła zima. Jak pomagać zwierzętom przetrwać.

21. Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000.

22. Ekologia i ochrona środowiska.

23. Woda na Ziemi.

24. Odpady - Zasady postępowania z odpadami (zasada RRR)

Tematy mogą być omawiane pojedynczo lub łączone w bloki tematyczne.

 

Oferta Edukacyjna Dla Przedszkoli

OFERTA EDUKACYJNA

 

 

 

 

Malopolska

Oddział Stary Sącz - ParkiGaleria


olszowa2_mb.jpg
trznadel.jpg
kumak-gorski.jpg
zmija-zygzakowata.jpg

Informacja turystycznaZnajdź nas na

PARTNERZY

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Tarnowskie Centrum Informacji
K
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie
Uniwersytet Pedagogiczny
Tarnów i
Collegium Tarnoviense