Aktualności


Ogłoszenie o zamówieniu

2017-06-20 15:41

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania na usługę doradztwa prawnego.

więcej


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na inwentaryzację przyrodniczą popielicowatych na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

więcej


Dzień 2 czerwca br. był okazją by w siedzibie Oddziału Stary Sącz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego na Woli Kroguleckiej odbyły się przyrodnicze warsztaty prowadzone przez przedstawiciela Klubu GAJA – Pana Jarosława Kasprzyka przy udziale pracowników ZPKWM, których uczestnikami były dzieci z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Nowym Sączu.

więcej


Siedziba starosądeckiego Oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w dniu 31 maja br. stała się miejscem do którego przyleciały niezwykłe bociany!

więcej


Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. Inwentaryzacja przyrodnicza siedlisk naskalnych.

więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na inwentaryzację przyrodniczą obszarów wypasowych na potrzeby projektu "Utrzymanie różnorodnosci biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej"

więcej


PARTNERZY

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Tarnowskie Centrum Informacji
K
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie
Uniwersytet Pedagogiczny
Tarnów i
Collegium Tarnoviense