Aktualności


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Oddziale Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w Krakowie - Specjalista ds. ochrony walorów przyrodniczych. Nabór na stanowisko prowadzony jest w ramach projektu nr RPMP.06.02.00-12-008/15 "Parki Krajobrazowe na TAK - edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Termin składania aplikacji do dnia 3 kwietnia 2018 r.

więcej


Informacja o wynikach naboru na ogłoszenie o nr ref. OT/1101/2/2018/IB z dnia 27 lutego 2018 r. o naborze na wolne stanowisko - Specjalista ds. edukacji - 1 etat w Oddziale ZPKWM w Krakowie

więcej


Informacja z otwarcia ofert

2018-03-13 19:43

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. Budowa trzech bacówek wraz z elementami małej architektury w ramach projektu: „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Zadanie I, II, III

więcej


Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko w Oddziale w TARNOWIE - ds. księgowości 1/2 etatu. TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 30 marca 2018 r.

więcej


Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko w Oddziale w Krakowie - Referent/Specjalista ds. ochrony przyrody - 1 etat. TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 23 marca 2018 r.

więcej


Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego informuje o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: budowę trzech bacówek wraz z elementami małej architektury

więcej


Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko w Oddziale w Krakowie - Specjalista ds. edukacji - 1 etat. TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 12 marca 2018 r.

więcej


Informacja o wynikach naboru na ogłoszenie o nr ref. OT/1101/1/2018/IB z dnia 26 stycznia 2018 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości - 1/2 etatu w Oddziale ZPKWM w Tarnowie

więcej


Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi w zakresie czynnej ochrony popielicowatych.

więcej


Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: budowę trzech bacówek wraz z elementami małej architektur

więcej


PARTNERZY

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Tarnowskie Centrum Informacji
K
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie
Uniwersytet Pedagogiczny
Tarnów i
Collegium Tarnoviense