Aktualności


na zakup i dostawę fabrycznie nowego, 5 - osobowego samochodu z układem napędu na cztery koła w ramach projektu pn. „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

więcej


na „USŁUGĘ DORADZTWA PRAWNEGO” w ramach projektu „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (OS/271/4/2017/MK)

więcej


na zakup i dostawę fabrycznie nowego, 5 - osobowego samochodu z układem napędu na cztery koła

więcej


Ogłoszenie o zamówieniu

2017-08-17 14:33

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonego na: zakup namiotu wystawowego wraz z nadrukiem.

więcej


Ogłoszenie o zamówieniu

2017-08-17 12:00

Ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego pn. „Zakup namiotu wystawowego wraz z nadrukiem”.

więcej


w ramach projektu „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (OS/271/4/2017/MK)

więcej


Zakup i dostawa fabrycznie nowego, 5 - osobowego samochodu z układem napędu na cztery koła w ramach projektu pn. „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej”

więcej


Usługa w zakresie wykonania projektu, składu i druku wydawnictwa poplenerowego przygotowywanego w ramach projektu: Edukacja przyrodnicza przez sztukę. III plener malarsko-rzeźbiarski pn. „Maksymalnie przyrodniczo w Beskidzie Sądeckim”

więcej


Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu: Edukacja przyrodnicza przez sztukę. III plener malarsko-rzeźbiarski pn. „Maksymalnie przyrodniczo w Beskidzie Sądeckim”

więcej


Dostawa materiałów edukacyjnych w ramach projektu: "Czy znasz Popradzki Park Krajobrazowy? - Przyroda, Krajobrazy, Kultura i Turystyka Popradzkiego Parku Krajobrazowego - IX Edycja konkursu"

więcej


PARTNERZY

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Tarnowskie Centrum Informacji
K
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie
Uniwersytet Pedagogiczny
Tarnów i
Collegium Tarnoviense