Aktualności


Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony przyrody 1/2 etatu. TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 27.12.2017 r.

więcej


na zakup i dostawę przenośnego komputera (laptopa) w ramach projektu „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

więcej


Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze: referent/specjalista - 2 etaty. TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 19.12.2017 r.

więcej


na zakup i dostawę przenośnego komputera (laptopa) w ramach projektu pn. Utrzymanie różnorodności łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

więcej


w postępowaniu pn. Usługa księgowości w ramach projektu "Utrzymanie różnorodności łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

więcej


Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Czynną ochronę środowisk naskalnych, w tym wykonanie ekspertyz i pozwoleń dla działań ochronnych wobec siedlisk naskalnych na potrzeby projektu „Parki Krajobrazowe na TAK – edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski”.

więcej


Ogłoszenie o zamówieniu na ”Rewitalizację zbiorników wodnych i czynną ochronę herpetofauny, w tym wykonanie ekspertyz i uzyskanie pozwoleń dla działań ochronnych wobec zbiorników wodnych/siedlisk herpetpofauny"

więcej


w ramach projektu "Utrzymanie różnorodności łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

więcej


w ramach projektu: „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”.

więcej


W dniach 23-24 października 2017r w Rytrze w Hotelu Perła Południa odbyła się konferencje zorganizowana przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

więcej


PARTNERZY

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Tarnowskie Centrum Informacji
K
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie
Uniwersytet Pedagogiczny
Tarnów i
Collegium Tarnoviense