Aktualności


Ogłoszenie o zamówieniu

2017-10-04 14:03

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego.

więcej


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2017-10-03 16:35

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu pn.: „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

więcej


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2017-10-03 16:25

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Organizacja i obsługa techniczna 2-dniowej konferencji rozpoczynającej realizację projektu pn. „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”

więcej


Informacja o wynikach naboru na ogłoszenie o nr ref. OT/1101/2/2017/IB z dnia 12 września 2017 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych w Oddziale ZPKWM w Krakowie

więcej


Ogłoszenie o zamówieniu

2017-09-25 23:25

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

więcej


Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Organizacja i obsługa 2-dniowej konferencji rozpoczynającej realizację projektu pn.: „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie działalności pasterskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

więcej


PARTNERZY

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Tarnowskie Centrum Informacji
K
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie
Uniwersytet Pedagogiczny
Tarnów i
Collegium Tarnoviense