PRACOWNICY


mgr Monika Kwaśniewicz
Kierownik Oddziału ZPKWM w Tarnowie
Główny specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 27
e-mail: m.kwasniewicz@zpkwm.pl

mgr Elżbieta Czerwińska
Główny księgowy
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 23
e-mail: e.czerwinska@zpkwm.pl

mgr Magdalena Siwiec

Główny specjalista ds. księgowości
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 26
e-mail: m.siwiec@zpkwm.pl


mgr Iwona Burda
Główny specjalista ds. administracyjno – kadrowych
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 24
e-mail: i.burda@zpkwm.pl


Jarosław Sanek
Starszy strażnik – konserwator terenów zielonych
14 651 24 65
e-mail: j.sanek@zpkwm.pl

mgr Patrycja Łabuz – Walczak
Główny specjalista ds. edukacji
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 21
e-mail: p.labuz@zpkwm.pl

mgr Krzysztof Musiał
Główny specjalista ds. ochrony środowiska
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 22
e-mail: k.musial@zpkwm.pl

mgr Piotr Buglewicz
Główny specjalista ds. ochrony przyrody
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 22
e-mail: p.buglewicz@zpkwm.pl

inż. Aneta Ziembowska
Specjalista ds. ochrony przyrody
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 33
e-mail: a.ziembowska@zpkwm.pl


mgr inż. Katarzyna Sojnowska
Starszy referent ds. ochrony przyrody
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 33
e-mail: k.sojnowska@zpkwm.pl


mgr Magdalena Ziadi
Starszy specjalista ds. administracyjnych
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 24
e-mail: m.ziadi@zpkwm.pl


mgr Helena Drobot

Księgowy
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 26
e-mail: h.drobot@zpkwm.pl

 


mgr inż. Kasper Cetera

Referent ds. edukacji
14 627 42 72
14 656 44 72 wew. 22
e-mail: k.cetera@zpkwm.plPARTNERZY

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Tarnowskie Centrum Informacji
K
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie
Uniwersytet Pedagogiczny
Tarnów i
Collegium Tarnoviense