TURYSTYKA


Obszar parków krajobrazowych Oddziału Krakowskiego ZPKWM, cechujący się wybitnymi walorami krajobrazowymi, przyrodniczymi i duża liczbą zabytków, stanowi doskonały teren do uprawiania turystyki, zwłaszcza krajoznawczej.
 

Przez teren parków prowadzą liczne piesze i rowerowe szlaki turystyczne, a także zostały wytyczone ścieżki dydaktyczne. Bogactwo form skalnych predysponuje go do uprawiania wspinaczki skalnej i speleologii. Cały teren posiada doskonałe warunki do rekreacji.

 

turystyka piesza  turystyka rowerowa  turystyka jeździecka  narciarstwo biegowe  wspinaczka skalna  zwiedzanie jaskiń

PARTNERZY

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Tarnowskie Centrum Informacji
K
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie
Uniwersytet Pedagogiczny
Tarnów i
Collegium Tarnoviense