PRACOWNICY

 


mgr inż. Piotr Dmytrowski

 mgr inż. Piotr Dmytrowski
Kierownik Oddziału ZPKWM w Krakowie
Główny specjalista ds. ochrony środowiska
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 12
 e-mail: p.dmytrowski@zpkwm.pl

 
     
mgr inż Marek Kołodziej
  mgr inż. Marek Kołodziej
Główny specjalista ds. ochrony przyrody
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 17
e-mail:  m.kolodziej@zpkwm.pl
     

mgr Piotr Sułek

  mgr Piotr Sułek
Główny specjalista ds. ochrony przyrody
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 17
e-mail: p.sulek@zpkwm.pl
     
mgr Monika Chochołek
  mgr Monika Chochołek
Główny specjalista ds. administracyjnych
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 13
e-mail: m.chocholek@zpkwm.pl
     
Małgorzata Pazdalska
  Małgorzata Pazdalska
Samodzielny referent ds. administracyjno - księgowych
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 16
e-mail: m.pazdalska@zpkwm.pl
     
mgr Anna Boguś
  mgr Anna Boguś
Główny specjalista ds. edukacji
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 15
e-mail: a.bogus@zpkwm.pl
     
 
  dr Katarzyna Śnigórska
Starszy specjalista ds. edukacji
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 15
e-mail: k.snigorska@zpkwm.pl
 
     
Mira Ostrogórska
  mgr inż. arch. kraj. Mira Ostrogórska
Specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 16
e-mail: m.ostrogorska@zpkwm.pl
     
inż. Jadwiga Kurdziel
  inż. Jadwiga Kurdziel
Starszy specjalista ds. ochrony przyrody
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 27
e-mail: j.kurdziel@zpkwm.pl
   

 

mgr inż. Małgorzata Boncol
  mgr inż. Małgorzata Boncol
Specjalista ds. ochrony przyrody
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 29
e-mail: m.boncol@zpkwm.pl
     
mgr inż. Zuzanna Pelz
  mgr inż. Zuzanna Pelz
Specjalista ds. ochrony przyrody
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 28
e-mail: z.pelz@zpkwm.pl

   
mgr inż. Leszek Pazdur
  mgr inż. Leszek Pazdur
Referent ds. zieleni i ochrony przyrody
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 28
e-mail: l.pazdur@zpkwm.pl
     
    mgr inż. Małgorzata Bednarska
Referent ds. ochrony przyrody
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 29
e-mail: m.bednarska@zpkwm.pl
     
    mgr inż. Anna Matras
Referent ds. ochrony przyrody
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 29
e-mail: a.matras@zpkwm.pl
     
 
 

Ewelina Mocior
Referent ds. ochrony walorów przyrodniczych
12  415 38 33
12  415 72 21 w. 15
e-mail: e.mocior@zpkwm.pl

Etat współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 w ramach projektu "Parki Krajobrazowe na TAK - edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski"

 

PARTNERZY

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Tarnowskie Centrum Informacji
K
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie
Uniwersytet Pedagogiczny
Tarnów i
Collegium Tarnoviense