EdukacjaOddział Krakowski Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, podobnie jak pozostałe, zajmuje się szeroko rozumianą edukacją przyrodniczą dzieci i młodzieży, a także dorosłych. Celem naszym jest rozbudzanie zainteresowań oraz kształtowanie przyjaznej i odpowiedzialnej postawy człowieka wobec otaczającej go przyrody.

 

 

Podstawowymi formami prowadzonej w Oddziale edukacji ekologicznej są:

 

1.   Zróżnicowane tematycznie, prowadzone w szkołach oraz innych placówkach oświatowych zajęcia tj. prelekcje, pogadanki, warsztaty. Zajęcia te wspomagane są projekcjami filmów edukacyjnych, prezentacjami multimedialnymi, planszami oraz tablicami edukacyjnymi.

 

2.   Zajęcia w terenie prowadzone na obszarze Jurajskich Parków Krajobrazowych. Najczęściej odbywają się one na specjalnie wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych ścieżkach dydaktycznych. Taka forma edukacji środowiskowej daje możliwość czerpania wiedzy biologicznej u jej źródła, zachwycenia się pięknem, różnorodnością, a także złożonością przyrody.

 

3.   Konkursy wiedzy, plastyczne, fotograficzne itp., tożsame dla całego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego lub też organizowane indywidualnie przez oddział w Krakowie.

 

W ramach działań edukacyjnych współpracujemy z Ośrodkami edukacyjnymi innych jednostek, między innymi Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Ojcowskim Parku Narodowym, jak również organizacjami zajmującymi się szeroko rozumianą ochroną środowiska i przyrody.

 

 

„Wartość Człowieka zależy od tego,

 

jakie emocjonalne impulsy otrzymał On od przyrody w swoim życiu….”

 

Zatem……

 

Doświadcz ich razem z nami, a przy tym rozwijaj swoje pasje.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Osoba odpowiedzialna za edukację w Oddziale Krakowskim:

mgr Anna Boguś - Główny specjalista ds. edukacji

tel. (12) 415 38 33 w. 26

e-mail: a.bogus@zpkwm.pl

 

 

Tematy zajęć dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i studentów:

 

1.     Od stóp powyżej głów - Warstwowa budowa lasu

2.     Co nam daje las? Obojętny nam czy niezbędny?

3.     Ku niebu wzniesione - Drzewa naszych lasów

4.     Piękno na wyciągnięcie ręki - Krzewy leśne elementem podszytu

5.     W cieniu drzew i krzewów – Świat grzybów i ich ochrona

6.     W krainie mchów i paproci

7.     To co piękne u stóp naszych – Gatunkowe bogactwo runa leśnego

8.     To co w świecie roślin najcenniejsze – gatunki chronione

9.     To co w świecie zwierząt najcenniejsze – gatunki chronione

10.   Ślady i tropy zwierząt świadectwem ich obecności wokół nas.

11.   Świat owadów.

12.   Co w trawie piszczy, co się kryje a co wije?

13.   Ssaki lasów i łąk

14.   Woda to nie tylko ryby – Ptaki jezior i rzek.

15.   Woda to nie tylko ryby – Różnorodność gatunkowa zwierząt wodnych.

16.   Płaz jaki jest każdy widzi…… - wstrętne i odrażające czy piękne i pożyteczne

17.   Wąż – przyjaciel nasz czy wróg – Ochrona krajowych gatunków węży

18.   Nietoperz - nocny przyjaciel człowieka.

19.   Tam sięgaj gdzie wzrok nie sięga – Mieszkańcy zoo.

20.   Gdy zabrzmi róg …. Polowanie czas zacząć – myślistwo, zwierzęta łowne i chronione

21.   Chrońmy przyrodę jak się tylko da – formy ochrony przyrody w Małopolsce

22.   Odpoczywaj, Chroń, Korzystaj – Obszary Chronionego Krajobrazu przykładem wielkoobszarowych

form ochrony przyrody

23.   Dzika Polska – historia naturalna wybranych gatunków dziko żyjących

24.   Chodzenie po bagnie „wciąga” – Moczary i uroczyska

25.   Współpraca podstawą istnienia – Symbioza grzybów i roślin

26.   Skrzydlaci sprzymierzeńcy lasu

27.   Piękno mrokiem przysłonięte – Wycieczka do lasu

28.   Spójrz człowieku jak działasz na świat – Życie na cieplejszej planecie

29.   Wody – niebezpieczny żywioł czy podstawa istnienia

30.   Klejnoty przyrody – zbiorniki wodne tętniące życiem

31.   Po czym stąpamy... czyli podróż w przeszłość geologiczną obszaru jurajskiego

32.   Architektura w kamieniu zaklęta

33.   Wulkany pod Krakowem ??? Oczywiście !!!

34.   W podziemiach jurajskich parków... czyli jaskinie duże i małe

PARTNERZY

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Tarnowskie Centrum Informacji
K
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie
Uniwersytet Pedagogiczny
Tarnów i
Collegium Tarnoviense