Edukacja


 

Oferta edukacyjna


Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – Oddział w Tarnowie prowadzi Ośrodek Edukacji Ekologicznej w miejscowości Polichty (gmina Gromnik), który zlokalizowany jest na terenie Ciężkowicko – Rożnowskiego Parku Krajobrazowego.

Ośrodek jest usytułowany w lesie, z dala od centrum miejscowości, dzięki temu można cieszyć się bezpośrednim kontaktem z przyrodą i w pełni skupić się na jej walorach.

 

Przy Ośrodku, na obszarze Użytku Ekologicznego „Polichty”, wytyczona została ścieżka przyrodnicza „Polichty – Sucha Góra” (około 1700 m), na trasie której prowadzone są zajęcia terenowe. Obserwować można różnorodne ekosystemy (łąka, staw, potok, las), ciekawe zjawiska przyrodnicze, szereg chronionych gatunków roślin zwierząt i grzybów. Dużą uwagę przyciąga staw z roślinnością wodno – błotną stanowiący siedlisko oraz miejsce rozrodu dla licznych gatunków zwierząt, w szczególności płazów i gadów. Dodatkowym atutem tego miejsca jest pomost edukacyjny, który umożliwia obserwowanie życia w stawie.

 

Zajęcia realizowane na terenie Ośrodka kierowane są dla grup dzieci, młodzieży a także dorosłych. Mają za zadanie rozwijać spostrzegawczość, budzić wrażliwość na otaczającą nas przyrodę, ćwiczyć umiejętność samodzielnego obserwowania środowiska naturalnego. Prowadzone są po to, aby pomagać poszerzyć i zastosować w praktyce wiedzę zdobytą w szkole.

 

Zajęcia na ścieżce przyrodniczej „Polichty – Sucha Góra” są prowadzone przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – oddział Tarnów, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu pod nr 14 627 42 72.

 

W pobliżu Ośrodka wyznaczone są jeszcze dwie ścieżki przyrodnicze: „Pod Kurhan” (3 km długości) oraz „Na Budzyń” (6,5 km długości). Różnorodność ścieżek pozwala na  poznawanie terenu Ciężkowicko – Rożnowskiego Parku Krajobrazowego pod względem przyrodniczym, historycznym i kulturowym. Z tych ścieżek można korzystać we własnym zakresie. Foldery dotyczące ścieżek są dostępne w Ośrodku.

 

 

Dla popularyzacji i upowszechniania wartości przyrodniczo – krajobrazowych i historyczno-kulturowych parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu pracownicy ZPKWM przeprowadzają także zajęcia w szkołach, bibliotekach, itp., z terenu parków i obszarów chronionego krajobrazu. W sprawie zajęć prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 14 627 42 72.

 

PROPONOWANE TEMATY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

OBOWIĄZUJĄCE OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU  

 

„Idziemy do lasu – zasady zachowania się na łonie natury”  – przedszkole, szkoła podstawowa – klasy 0-3

„Przygotowanie zwierząt do zimy” – przedszkole, szkoła podstawowa – klasy 0-3

„Jesienne opowieści o przyrodzie” – szkoła podstawowa – klasy 0-3

„Płazy i ich ochrona gatunkowa” – wszystkie grupy wiekowe

 „Nietoperz – nocny łowca” wszystkie grupy wiekowe

„Mechanizmy obronne zwierząt” – szkoła podstawowa – klasy 4-6, gimnazjum, liceum

„Jak radzić sobie z odpadami” – szkoła podstawowa – klasy 4-6, gimnazjum, liceum

„Chronimy rośliny Pogórza Karpackiego” – gimnazjum, liceum

„Chronimy zwierzęta Pogórza Karpackiego” – gimnazjum, liceum

„Nasze drzewa  i krzewy” – wszystkie grupy wiekowe

„Wycieczka po parkach krajobrazowych Małopolski” – szkoła podstawowa – klasy 4-6, gimnazjum, liceum

„Ślady i tropy zwierząt" – wszystkie grupy wiekowe

„Tajemnicze życie grzybów - mikoryzy” – gimnazjum, liceum

„Walory Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki” – gimnazjum, liceum

„Walory Wiśnicko - Lipnickiego Parku Krajobrazowego” – gimnazjum, liceum

„Walory Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku Krajobrazowego” – gimnazjum, liceum

„Odpoczywaj, Chroń, Korzystaj – Obszary Chronionego Krajobrazu przykładem wielkoobszarowych form ochrony przyrody” – gimnazjum, liceum

„Praca przyrodnika na przykładzie służby parków krajobrazowych w Małopolsce." – gimnazjum, liceum

 

Zapraszamy Państwa serdecznie do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej!

Pracownik odpowiedzialny za edukację w Oddziale Tarnowskim:

mgr Patrycja Łabuz - Walczak – Główny specjalista ds. edukacji

 

Zapraszamy także do zapoznania się z naszą specjalną ofertą zajęć dla przedszkoli!

tl_files/parki/images/przod-zaproszenie-min.jpgtl_files/parki/images/tyl-zaproszenie-min.jpg

PARTNERZY

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Tarnowskie Centrum Informacji
K
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie
Uniwersytet Pedagogiczny
Tarnów i
Collegium Tarnoviense