tl_files/Pliki aktualnosci/Krakow/RPO/Logo RPO.jpg

 

Parki Krajobrazowe na TAK -

edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności

na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski

 

 

Projekt współfinasowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz czynna ochrona siedlisk na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski.

W ramach projektu wykonane zostaną nastepujące zadania:

  • inwentaryzacja wybranych siedlisk popielicowatych, płazów i gadów, a także siedlisk naskalnych,
  • czynna ochronna ww. wytypowanych siedlisk,
  • wydanie publikacji popularno-naukowych,
  • organizacja konferencji naukowej,
  • wykonanie materiałów edukacyjnych i promocyjnych,
  • zakup sprzętu niezbędnego do kontroli nad inwentaryzacją i działaniami ochronnymi.

 

tl_files/Pliki aktualnosci/Krakow/RPO/Popielica.jpg


tl_files/Pliki aktualnosci/Krakow/RPO/Zaba.jpg

 

tl_files/Pliki aktualnosci/Krakow/RPO/Skaly.jpg

PARTNERZY

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Tarnowskie Centrum Informacji
K
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie
Uniwersytet Pedagogiczny
Tarnów i
Collegium Tarnoviense