tl_files/Pliki aktualnosci/Krakow/RPO/Logo RPO.jpg


Opracowanie projektów Planów Ochrony dla trzech Parków Krajobrazowych: Bielańsko-Tynieckiego, Dolinki Krakowskie i Orlich Gniazd wraz z uruchomieniem publicznego systemu informacji przestrzennej

 

 

Projekt współfinasowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest ochrona bioróżnorodności małopolskich parków krajobrazowych poprzez opracowanie planów ochrony trzech parków krajobrazowych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, a także zachęcanie do dbania o otaczającą ich przyrodę poprzez działania edukacyjno - informacyjne za pomocą publicznego systemu informacji przestrzennej (Geoportal).

 

W ramach projektu wykonane zostaną nastepujące zadania:

  • Opracowanie projektu planów ochrony dla trzech Parków Krajobrazowych:
    - Bielańsko-Tynieckiego PK
    - PK "Dolinki Krakowskie"
    - PK Orlich Gniazd,
  • Uruchomienie i utrzymanie publicznego systemu edukacyjno-informacyjnego ZPKWM

PARTNERZY

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Tarnowskie Centrum Informacji
K
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie
Uniwersytet Pedagogiczny
Tarnów i
Collegium Tarnoviense